Profil

  • Jeg har praksis på Østerbro.
  • Jeg er uddannet, eksamineret og certificeret psykoterapeut fra Nordisk Gestalt Institut 2003-2007, medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Jeg er Sorggruppelederuddannet fra Kræftens Bekæmpelse i Ålborg ved Jes Dige 2007.
  • Privatpraktiserende psykoterapeut samt sorgrådgiver siden 2007.
    • Fra 2007-2018 havde jeg privatpraksis i Holte og fra 2018 til nu i København, hvor jeg blandt andet arbejder med sorg, kriser, angst, ensomhed, selvværd, misbrug og voksne børn af alkoholikere. I mit arbejde med børn og unge, arbejder jeg tæt sammen med deres kommuner.
    • Etablerede voksensorggrupper i samarbejde med præsterne i Rudersdal kommune. Grupperne ledes i dag af præsterne, og har stor succes.


  • Certificeret i Psykisk Førstehjælp fra Psykiatrifonden indenfor blandt andet traumer, spiseforstyrrelser, selvskade, angst, misbrug og selvmord.
  • Flere års terapeutiske supervisions- og træningsgruppeforløb.

Jeg får løbende supervision.